عاشقانه ها

فریادهای عاشقانه چشــمان بــاد را پــریشان کــرده است خوابت ، زیــبا ترین سنفونی بــیداریست

خلوت

لحظه هایم باز بارانی شدند وای! چشمانم، چه نورانی شدند خلوت تاریک شب های دلم بی قرار از جام پنهانی شدند ح ب  توهم 25 خرداد 1394
/ 0 نظر / 40 بازدید
شهریور 94
5 پست
مرداد 94
27 پست
تیر 94
19 پست
خرداد 94
34 پست
بهمن 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
12 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
10 پست
مهر 92
5 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
6 پست
آذر 91
3 پست
مهر 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
بهمن 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
13 پست
خرداد 90
17 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
11 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
8 پست
مرداد 88
12 پست
تیر 88
12 پست
بهمن 87
3 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
7 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
3 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
6 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
7 پست
تیر 86
16 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
2 پست